Odpowiedzi na wasze pytania

$7 dolary amerykańskie (nie obejmuje wydruków)

Kilka sekund. Wybierz kraj, dla wizy lub paszportu i typ zdjęcia. Następnie wyślij zdjęcie, a na kolejnym ekranie zobaczysz rezultat i wszystkie szczegółowe informacje.

Skorzystaj z jednej z tych usług drukowania online i albo wybierz wydruki w jednej z ich lokalizacji, albo zleć ich wysłanie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc techniczną

929-999-6905

Lepiej używać wiadomości e-mail do kontaktu z nami, czasami nie możemy odbierać połączeń telefonicznych.

© 2019 visafoto.com | Zdjęcie | Wymagania | Kontakty | O serwisie | Przewodnik po fotografa | Przykłady złych zdjęć paszportowych | Warunki świadczenia usług | Blog
Inne języki English   Bahasa Indonesia   Bahasa Melayu   Català   Dansk   Deutsch   Español   Français   Italiano   Kiswahili   Nederlands   Norsk   Português   Română   Suomi   Svenska   Tagalog   Türkçe   Tiếng Việt   Ελληνικά   Русский   العربية   עברית   فارسی   اردو   हिन्दी   বাংলা   සිංහල   ဗမာစာ   ไทย   中文   한국어   日本語